1946

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Simboline šaltojo karo epochos pradžia laikoma Vinstono Čerčilio kalba Fultone. Po kelių dienų Josifas Stalinas paaiškino savo poziciją santykių tarp buvusių sąjungininkų klausimu.

Iš V. Čerčilio kalbos Fultone 1946 m.

Šešėlis krito ant laukų, kurie dar visai neseniai buvo apšviesti sąjungininkų pergalės. Niekas nežino, ką Sovietų Sąjunga ir jos tarptautinė komunistinė organizacija ketina daryti artimiausiu metu. Ar kokios ribos, jei tokios yra, numatytos tolesnei ekspansijai. [...] Nuo Štetino prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos ant žemyno nusileido geležinė uždanga. Už šios linijos atsidūrė visi senosios Centrinės ir Rytų Europos lobiai. Varšuva, Berlynas, Viena, Budapeštas, Belgradas, Bukareštas ir Sofija – visi šie garsūs miestai ir teritorijos aplink juos yra sovietų veikiami ir vis griežčiau Maskvos kontroliuojami. [...] Daugelyje pasaulio valstybių, esančių toli nuo Rusijos sienų, sukurtos komunistinės penktosios kolonos, kurios visiškai paklūsta komunistiniam centrui ir veikia pagal jo nurodymus. [...] Mes negalime pasitikėti nedidele jėgų pusiausvyra, sudarydami prielaidas jėgų išbandymui.

Iš J. Stalino interviu laikraščio „Pravda“ korespondentui

Klausimas: Ar galima teigti, kad Čerčilio kalba daro žalą taikai ir saugumui? Atsakymas. Vienareikšmiškai, taip. Iš esmės Čerčilis užėmė karo kurstytojo poziciją. Tačiau Čerčilis nėra vienišas – jis turi šalininkų ne tik Anglijoje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Reikia pažymėti, kad Čerčilis ir jo draugai stebėtinai primena šiuo požiūriu Hitlerį ir jo draugus. Hitleris pradėjo kurstyti karą nuo to, kai paskelbė rasinę teoriją, skelbusią, kad tik žmonės, kalbantys vokiečių kalba, yra pilnaverčiai. Čerčilis pradėdamas kurstyti karą remiasi taip pat rasine teorija, teigdamas, kad tik nacijos, kalbančios anglų kalba, yra pilnavertės ir galinčios tvarkyti viso pasaulio likimą [...] Iš esmės Čerčilis ir jo draugai Anglijoje ir JAV skelbia nacijoms, nekalbančioms anglų kalba, tarsi ultimatumą: pripažinkite mūsų viešpatavimą savanoriškai ir tada viskas bus gerai, priešingu atveju karas neišvengiamas.

Grįžti