Tarptautiniai santykiai prieš Antrąjį pasaulinį karą
Temos aprašymas

Pateikiami svarbiausi tarptautinių santykių aštrėjimo XX a. 4 dešimtmečio įvykiai kaip kontekstas, nusakantis Lietuvos užsienio politikos esmę. Didelis dėmesys skiriamas išsamiai Lietuvos okupacijos ir aneksijos įvykių chronologijai ir tų įvykių analizei bei vertybinių nuostatų puoselėjimui.

Paslėpti

Pateikiami svarbiausi tarptautinių santykių aštrėjimo XX a. 4 dešimtmečio įvykiai kaip kontekstas, nusakantis Lietuvos užsienio politikos esmę. Didelis dėmesys skiriamas išsamiai Lietuvos okupacijos ir aneksijos įvykių chronologijai ir tų įvykių analizei bei vertybinių nuostatų puoselėjimui.

Paslėpti

Pateikiami svarbiausi tarptautinių santykių aštrėjimo XX a. 4 dešimtmečio įvykiai kaip kontekstas, nusakantis Lietuvos užsienio politikos esmę. Didelis dėmesys skiriamas išsamiai Lietuvos okupacijos ir aneksijos įvykių chronologijai ir tų įvykių analizei bei vertybinių nuostatų puoselėjimui.

Paslėpti
Totalitarinių valstybių agresija
1938–1939 m.
Lietuvos aneksija ir sovietizacija