Sąvokos

Prezidentinė Lietuva

Antanas Smetona (1874–1944) – pirmasis ir paskutinysis tarpukario Lietuvos Respublikos prezidentas (1919–1920 ir 1926–1940).

Autoritarizmas – valstybės valdymo forma, kai aukščiausią valdžią turi vienas asmuo.

Perversmas – staigus raidos, santvarkos pasikeitimas ar pakeitimas.

Tautininkai – dešinioji Lietuvos politinė partija. 1926 m. rinkimuose į Seimą pateko tik trys šios partijos nariai – A. Smetona, V. Mironas ir A. Voldemaras, tačiau po 1926 m. perversmo tautininkai su krikščionimis demokratais suformavo vyriausybę.