Lietuva Šaltojo karo metais
Temos aprašymas

Pateikiama mokomoji medžiaga, skirta sudėtingai Lietuvos situacijai šaltojo karo metais parodyti, kur persipina reikšminga Lietuvai istorijos dalis – pasipriešinimo ir kolaboravimo istorija. Didelis dėmesys bus skiriamas ne tik vertybinių nuostatų, bet ir aukšteniųjų gebėjimų ugdymui. Siekiama, kad mokinys suprastų laisvės kovų ir disidentinio judėjimo reikšmę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Ugdomi istorinių šaltinių suvokimo ir interpretavimo gebėjimai. Tačiau svarbiausia – tų laikų istorijos įvykių prasmė ir reikšmė šiandienai.

Paslėpti
Partizaninis pasipriešinimas
Kolektyvizacija
Deportacija
Sąvokos