Gyvenimas demokratinėse ir totalitarinėse valstybėse
Sąvokos

Gyvenimas demokratinėse ir totalitarinėse valstybėse

Autoritarizmas – aukščiausia valdžia sutelkta vieno asmens rankose.

Diktatūra – asmens ar asmenų grupės valdžia, neapribota jokiais įstatymais, Konstitucija ar kitais visuomeniniais bei politiniais faktoriais.

Fašizmas – dešiniosios pakraipos autoritarinis politinis judėjimas.

Komunizmas – teorinė ir praktinė politinio bei ekonominio gyvenimo sistema, grindžiama utopine idėja, kad kapitalizmą galima revoliuciniu būdu pakeisti visuomenine santvarka, kurioje nėra privačios nuosavybės ir materialinio suinteresuotumo, valstybės ir teisės, darbo pasiskirstymo ir socialinės nelygybės.

Nacizmas (nacionalsocializmas, hitlerizmas) – totalitarinė 1919 m. susikūrusios Vokietijos nacionalsocialistinės darbo partijos, valdžiusios Vokietiją 1933–1945 m. politinė ideologija.

Totalitarizmas – valstybinė valdžia yra neribota, grindžiama absoliučia (totaline) politinio, ūkinio, visuomeninio gyvenimo kontrole.