Sąvokos

Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais

Egzekucija - [lot. įvykdymas] kūno (dažnai mirties) bausmė, jos vykdymas.

Memorandumas - [lot. tai, kas atsimintina] diplomatinis aktas, detaliai išdėstantis reikalo esmę, ją pagrindžiantis ir reikalaujantis atsižvelgti į išsakytą nuomonę.

Ostlandas - [vok. Rytų kraštas] Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos okupuotos teritorijos: Estija, Latvija, Lietuva ir Baltarusija. Ostlande buvo įvesta civilinė valdžia, kuriai vadovavo A. Hitlerio skirtas reichskomisaras H. Lozė. Ostlandas buvo suskirstytas į generalines sritis. Lietuvos generalinei sričiai vadovavo generalinis komisaras A. fon Rentelnas.

Vietinė rinktinė - savanoriškas karinis junginys, 1944 vasario mėn. įsteigtas kovai su banditizmu Lietuvoje, sutarus su vokiečių okupacine administracija.

Grįžti