Kūrybinė užduotis

Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas ir žlugimas

Užduotis:

XVII a. LDK istorikas Albertas Vijūkas-Kojelavičius rašė, kad Lietuva – „ligotas kūnas“, nelaimių ištiktas „sudužęs laivas“, „vargstanti“, „žūstanti tėvynė“, „našlaitė“. Iliustruokite kiekvieną istoriko teiginį ištrauka iš istorijos šaltinio ir vaizdiniu šaltiniu.

Paslėpti

„Ligotas kūnas“

„Sudužęs laivas“

„Vargstanti“

„Žūstanti tėvynė“

„Našlaitė“