Okupacija
Teritorijos prievartinis užėmimas.
Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metu

Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva

Lietuva, kaip Rusijos imperijos dalis, buvo įtraukta į Pirmojo pasaulinio karo verpetą. Lietuvos jaunuoliai buvo mobilizuojami į Rusijos armiją, o vokiečių okupacijos metu – imami į vokiečių kariuomenę. Atsitikdavo ir taip, kad mūšio lauke reikėjo stoti broliui prieš brolį. Karas skaudžiai palietė Lietuvos ūkį, per karą netekome didžiosios gyventojų dalies. 1918 m. Vokietijos pralaimėjimas suteikė galimybę išsikovoti nepriklausomybę.

Grįžti