Abiejų Tautų teisių įžadas
1791 m. gegužės 3 d. Lenkijos konstitucijos pataisa, priimta tų pat metų spalio mėnesį, atkūrusi federacinį valstybės pobūdį ir sulyginusi Lenkijos ir Lietuvos teises.
Čekoslovakija
1988 m. rugpjūtį – 1989 m. sausį Prahoje vykusios demonstracijos palaikomos didelės visuomenės dalies ir 1989 m. lapkritį ir gruodį įvykusi Aksominė revoliucija nuvertė komunistinį režimą. Opozicijos lyderis V. Havelas tapo prezidentu. 1992 m. liepos 17 d. paskelbta Slovakijos nepriklausomybės deklaracija, o lapkričio 25 d. Federacinis susirinkimas nutarė gruodžio 31 d. naktį padalyti valstybę į Čekiją ir Slovakiją.
Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas ir žlugimas

1793 m. Rusijos imperija ir Prūsijos karalystė įvykdė antrąjį Abiejų Tautų Respublikos padalijimą.

Toliau