Kūrybinė užduotis

Lietuvos XIX a. – XX a. pradžios kultūros raida Europos kontekste

Užduotis

Užduotis skirta pritaikyti turimas ir įgyti papildomų žinių, tyrinėjant artimą aplinką. Pirmiausia, jums reikėtų pasidomėti, ar jūsų gyvenamajame krašte buvo mokslo ir kultūros draugijų, kultūros veikėjų, mokyklų, gyvavusių XIX a. Užduotį turite sumodeliuoti esančiame aktyviame lange, kuriame galite keisti straipsnių, antraščių, iliustracijų vietą, įrašyti tekstą ir įkelti iliustracijas. Atlikdami užduotį, informacijos ieškokite ne tik knygose ir internete, bet apsilankykite krašto muziejuose. Jei yra galimybė, reikalingus objektus įamžinkite patys.

Paslėpti
Garsinis takelis

Pasirinkite vieną iš temų, susijusių su jūsų gyvenamąja vieta, ir parenkite sienlaikraštį, pateikite tekstinę ir vaizdinę informaciją.

Saugoti Grįžti