Pasaulis po Pirmojo pasaulinio karo
Temos aprašymas

Temoje nagrinėjama pasaulio geopolitinė sankloda po Pirmojo pasaulinio karo. Didžiųjų imperijų žlugimas ir naujų skirtingo politinio režimo bei valdymo formos valstybių susikūrimas. Aiškinama didžiųjų pasaulio valstybių įtaka pasaulio raidai.

Paslėpti
Pasaulis baigiantis Pirmajam
pasauliniam karui
Paryžiaus taikos konferencijos
(1919 m.) sprendimai
Sąvokos