Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais
Temos aprašymas

Stengiamasi pateikti kuo daugiau užduočių, skirtų istorijos suvokimo, probleminio mąstymo ugdymui. Pateikiama mažiau teorijos, daugiau praktinės veiklos. Ugdomi istorijos šaltinių analizės ir interpretavimo gebėjimai. Išryškinamas lietuvių siekis priešintis okupaciniams režimams. Tačiau nevengiama ir lietuvių koloboravimo Antrojo pasaulinio karo metais temos.

Paslėpti

1941 m. birželio 22 d. auštant vermachtas smogė SSRS. Nepasirengusi gynybai Raudonoji armija traukėsi iš okupuotų Baltijos šalių.

Toliau